Spolu zmeníme našu Oščadnicu na čisté, usporiadané, bezpečné miesto, s vlastnou budúcnosťou, s úctou k ľuďom, ich práci, histórii a tradíciám.

RNDr. Miloslav Šulgan, CSc.
nezávislý kandidát na starostu obce

Spolu

Oščadnica v nedávnej minulosti prešla veľkými zmenami. Stačilo iba pár rokov a Slovensku ste ukázali svoju pracovitosť a schopnosti. Zmenili ste život v obci k lepšiemu. A tiež ste mi neskôr vo voľbách pripomenuli...

zmeníme

Obec nesmie byť riadená ako súkromný, rodinný podnik. Zamestnancom obce môže byť iba bezúhonná osoba s odbornými a morálnymi kvalitami, ktorá má rada Oščadnicu, Oščadničanov a rada pre nich pracuje...

našu Oščadnicu

Ako u samotných Oščadničanov od narodenia, počas celej cesty životom až po poslednú rozlúčku, tak aj v očiach verejnosti, orgánov verejnej správy doma i v zahraničí...

na čistú

Chceme žiť v čistom životnom prostredí a v takom vychovávať naše deti...

usporiadanú

Kde rozvoj a výstavba nebude chaotická, ale usporiadaná s jasnou víziou do budúcnosti. Aby na základe rozhodnutia občanov obce bolo jasné, kde sa môžu stavať rodinné domy, kde bude priemyselná zóna...

a bezpečnú obec

Pre bezpečný život nás a našich detí...

s budúcnosťou

Budúcnosť obce musíme uchopiť do vlastných rúk, pretože teraz ju má v rukách banka. Obec na základe chybného a protizákonného rozhodnutia súčasného vedenia obce založila 24. 11. 2011 všetok svoj...

s cestovným ruchom

Pretože celá naša obec je svojimi danosťami predurčená profitovať zo služieb poskytovaných v rámci cestovného ruchu. Zatraktívnime Oščadnicu v cestovnom ruchu novými aktivitami...

s úctou k ľuďom

Zmyslom fungovania obce sú na prvom mieste ľudia, občania Oščadnice, nezabúdajúc ani na tých, ktorí pomoc iných potrebujú...

s úctou k histórii

Dejiny Obce Oščadnica sú od dávnej minulosti pevne zviazané s kresťanstvom. Partnerská spolupráca Obecného úradu s Farským úradom bude tak ako doposiaľ základom spolunažívania...

Zaujíma vás viac?

Volebný program alebo Položiť otázku