Pýtate sa

Vážení občania,

na tomto mieste budem odpovedať na Vaše otázky vzťahujúce sa k môjmu volebnému programu - kandidáta na starostu Obce Oščadnica v blížiacich sa komunálnych voľbách.

Otázka: Pán Šulgan, zaujímalo by ma prečo ste sa rozhodli opäť kandidovať?

Odpoveď: Dôvodov je viacero. Všetky sú uvedené v tej sekcii, ktorú spustíme až 29. X. 2014. Pre mňa ale ten najdôležitejší je ten, že počas rokov 2011 - 2014 som sa takmer každý deň stretával a rozprával s občanmi Oščadnice, ktorí ma presviedčali aby som sa vrátil naspäť - aby som to opäť skúsil - kandidovať na pozíciu starostu Oščadnice. Neustále som si uvedomoval a uvedomujem ich podporu za čo im všetkým ďakujem. Bez ich podpory by to nemalo zmysel.

 

Vážení občania, garantujem Vám anonymitu Vašich osobných údajov pri zverejňovaní Vašich otázok.

Ďakujem za doposiaľ zaslané otázky, na ktoré som pre drobné technické problémy s webhostingom ( ktoré už sú odstránené ) ešte neodpovedal.

Aj ja sa iba stále učím .

Teraz budem už  priebežne odpovedať na všetky Vaše otázky, tak ako budú prichádzať.

S úctou

Miloslav Šulgan

 

Otázka:  Pán Šulgan veríte, že je možné našej obci vrátiť kredit vyhľadávanej dediny, keď boli obsadené všetky ubytovacie kapacity a turisti hľadali voľné miesta aj v susedných dedinách?

Odpoveď: Ak sa ma pýtate, či verím, tak si spomeňte, keď sme pred pätnástimi rokmi začínali meniť Oščadnicu. Kto si vtedy vedel predstaviť, že sa dostaneme na špicu v cestovnom ruchu na Slovensku? Že Oščadnica bude patriť medzi TOP lyžiarske strediská? Vtedy tomu málokto veril, pretože si to ľudia nevedeli predstaviť. A dnes môžeme povedať, že vzhľadom na to čo Oščadničania dokázali je veľký predpoklad, že to opäť dokážu. Čo je k tomu potrebné? Nové nápady a myšlienky, nové projekty, chuť a vôľa meniť a rozvíjať obec. Vytvoríme spoločne s obyvateľmi a oščadnickými podnikateľmi plán rozvoja cestovného ruchu v obci a určíme na čo sústredíme sily a prostriedky. Využijeme skúsenosti a nebudeme čakať na niečo čo samo nepríde.

Ak sa ma teda pýtate, či verím, tak hovorím, že ak sa spojíme, tak viem, že Oščadnicu opäť zmeníme k lepšiemu a vrátime jej kredit turistami vyhľadávanej dediny.

 

Otázka: Dobrý deň, zaujal ma Váš plán vydať knihu o obci Oščadnica. Predpokladám, že by v nej bol venovaný patričný priestor histórii. Máte už predstavu o autorskom kolektíve? V obci je viacero študentov histórie, ktorí sa aj aktívne venujú štúdiu dejín Oščadnice. Boli by ste ochotní dať priestor aj im?

Vopred ďakujem za odpoveď a prajem pekný zvyšok dňa.

Odpoveď: Áno, Oščadnica žiaľ patrí možno medzi posledné veľké obce na Slovensku, ktorá ešte nemá svoju vlastnú publikáciu. Potešil som sa Vašej informácii, pretože história Oščadnice je veľmi zaujímavá. Rozhodne ako prvé budeme musieť zostaviť redakčnú radu, v ktorej okrem skúsených novinárov a žurnalistov budú aj odborníci na históriu z rôznych oblastí spoločenského života v našej obci. Vek určite nebude hlavným kritériom pri jej zostavovaní. Bude to odbornosť a entuziazmus. A to tak , aby výsledkom bola hodnotná kniha o našej Oščadnici, ktorú bude chcieť mať vo svojej knižnici každý. Verím, že sa nám to podarí.

 

Otázka: Dobrý deň. Počul som, že chcete predať školu na Nižnom konci. Je to pravda? Ako si to predstavujete, že naše deti budú chodiť do Centrumu? A nebodaj poobede - na dve smeny? Ako máme my rodičia pustiť malé deti autobusom, nie každý si môže dovoliť voziť deti autom denne do školy? Mali by ste školy skvalitňovať a nie likvidovať!!!

Odpoveď: To je nezmysel.

Ale k veci. Mňa chce niekto ohovoriť? Ale čo urobila obec pre školy v Oščadnici za posledné štyri roky?Žiadne nové projekty, založenie budovy a celého areálu Základnej školy Nižný koniec,  Materskej školy Rovne , Bývalej školy na Vreščovke v prospech banky!

V období rokov 1998 - 2010, keď som bol starostom, sme rekonštruovali, modernizovali všetky základné a materské školy v Oščadnici http://www.oscadnica.eu/ludia/oscadnica-1998-2010.html http://www.oscadnica.eu/kategoria/eu-projekty

Preto ak bude niekto roznášať podobné vymyslené informácie, uvažujte, v koho prospech to robia. Pretože , ak Vás teraz klamú, budú tak robiť kôli svojmu prospechu aj po voľbách.

Ale čo ja ponúkam? Podrobne o tom píšem vo svojom volebnom programe.

http://www.sulgan.sk/volebny-program/s-buducnostou.html

Vždy mi ako rodičovi, učiteľovi , ktorý na tejto škole učil, ako aj starostovi záležalo na tom, aby sa naše Oščadnické deti učili v moderných školách s kvalitným vybavením. Tak to bude aj v budúcnosti. Žiadna škola nebude zrušená. Naopak budú sa ešte rozvíjať a modernizovať.

 

Otázka: Dobrý večer. Dnes sme boli na cintoríne a uvedomili sme si, že už teraz je plný. V novom je miesto možno tak maximálne na 50 hrobov. Kde sa bude potom pochovávať?

6.11.2014

Odpoveď: Áno v týchto uplynulých dňoch bol vari každý z nás na našom cintoríne. Žiaľ tá situácia je skutočne taká ako opisujete. Naposledy obec odkupovala pozemky pod cintorín, od miestnych občanov niekedy v roku 2005. Vtedy sme cintorín rozšírili do dnešných rozmerov. Keďže náš miestny cintorín spravuje obec, je povinnosťou obce, aby sa aj o tieto veci zodpovedne starala.Urýchlene by mala identifikovať vlastníkov v susednej priľahlej parcele , začať rokovať s vlastníkmi a dohodnúť sa na cene za ktorú by to predali. Nech sa naďalej zveľaďuje toto pietne miesto.

Otázka: Ako to bolo s tými pozemkami v Oščadnici? Mne sa nepodarilo nadobudnúť vlastníctvo k pozemku, ktorý som zdedil po svojich rodičoch. Ako je to možné?

Odpoveď: Ak chcete, aby som na tento Váš problém odpovedal konkrétne, potreboval by som vedieť bližšie informácie. Keďže ich nepoznám, môžem odpovedať iba všeobecne.

V roku 1996 Pozemkový úrad v Čadci vykonal súpis pozemkov v extraviláne obce tzv. ZRPS. Tento výsledný dokument / podľa mne sprostredkovaných informácií, pretože vtedy som nebol ešte starostom / vtedajší starosta obce vôbec oficiálne neprevzal. Pozemkový úrad ho jednoducho vyhotovil a bodka. Neviem ako to celé prebiehalo, či boli oslovovaní občania a pod. Bol to jednoducho fakt s ktorým som sa pri nástupe do funkcie v roku 1998 stretol. Na základe sťažností občanov, súvisiacich s nepresnosťami v tomto ZRPS som potom následne pri vysporadúvaní pozemkov v intraviláne obce, v tzv. ROEPe musel žiadať od Pozemkového úradu v Čadci, aby v maximálne možnej miere zjednal nápravu vo vlastníckych vzťahoch k pozemkom nielen v intraviláne ale aj v extraviláne Oščadnice. Ak si uvedomíte, že v katastri obce je cca 13000 CKN parciel a v tomto ROEPe sa podarilo nadobudnúť vlastníctvo pre občanov Oščadnice pre cca 10000 CKN parciel svedčí to jednoznačne o tom, že stav vlastníckych práv k pozemkom bol doslova žalostný. Ľudia si teda vďaka ROEPu dali do poriadku svoje vlastníctvo k pozemkom. Pri takomto množstve , ako aj pri metodike vydávania jednotlivých rozhodnutí zo strany Obvodného pozemkového úradu v Čadci o nadobudnutí vlastníctva sa celkom prirodzene vyskytli aj niektoré chyby. Tieto chyby ma osobne, ako predsedu komisie ROEPu trápia a aj takouto formou sa chcem občanom, ktorých sa to dotýka ospravedlniť. Nebolo ich  veľa, ale aj keby bola iba jedna, aj tú je potrebné opraviť. Chcem Vás teda aj takouto formou ubezpečiť, že v prípade , keď mi dáte dôveru v nastávajúcich voľbách, ako starosta sa postarám o to, aby boli všetky chyby a nedostatky v ROEPe opravené! Nápravu môže zjednať iba starosta obce.

Otázka: Dobrý deň, všetci sme videli, že za Vášho starostovania sa obec rozvíjala a teraz stagnuje. Čo je na tom pravdy, keď sa terajšie vedenie obce vyhovára, že nemôže nič robiť, lebo všetky jej rozhodnutia brzdíte Vy podaniami na súdoch? Prajem pekný deň.

Odpoveď : Verejne prehlasujem ( a tieto slová si môžete overiť na súde ), že voči konaniu súčasného vedenia obce som nepodal na súde ani jediné podanie. Rovnako som na súčasné vedenie obce  za to ,ako hospodári s obcou  nepodal ani jedno trestné oznámenie ( rovnako si to môžete overiť na polícii ). Opak je pravdou, od roku 2011 do dnes, súčasný starosta podal na moju osobu 5 trestných oznámení na polícii, ktoré boli po vyšetrovaní odmietnuté, pretože skutky, z ktorých som bol obvinený sa nestali.

Mimochodom, myslíte si, že ak by tie Vami spomínané rozhodnutia obce boli skutočne  v súlade so zákonom, že by ich niekto alebo niečo mohlo spomaliť, alebo zastaviť?

 

Otázka: Pán Šulgan, chcem sa spýtať na to v akom stave je niekdajší zámer využiť geotermálny potenciál obce, dá sa to ešte vôbec uskutočniť.? Ak áno, koľko by to stálo a ako by mohla mať obec z toho prospech. Ďakujem.

Odpoveď : stav je nasledovný. Obec, ktorá v roku 2004 získala do majetku vrt Hanzlov 1 zároveň získala aj rozhodnutie o geologickom využívaní tohoto územia, čo umožnilo obci v roku 2005 vykonať komplexný geofyzikálny prieskum tohoto vrtu. Záverom prieskumu bolo, že vrt je priechodný do hĺbky 1000 m a v horizontoch v hĺbke cca 960 m sa nachádzajú zvodnené vrstvy s teplou mineralizovanou slanou jodobrómovou vodou 29 C. Na dokončenie prieskumu sme potrebovali cca 150 tisíc EUR. Aby sme tento perspektívny projekt opäť mohli naštartovať po nevyhnutných administratívnych úkonoch, ak by sme zabezpečili cca 150 tisíc EUR mohli by sme vykonať hydrogeologické skúšky . Až potom by nám bolo definitívne jasné, aký je presný chemizmus tejto vody, aká je výdatnosť zdroja a rozhodlo by sa, či vrt ešte prehĺbime, tak ako bol pôvodne plánovaný aspoň do hĺbky 1500 m, čím by sme získali teplejšiu vodu. Všetko mám premyslené. Ak dostanem dôveru v nadchádzajúcich voľbách, pustíme sa do toho:-)

 

Otázka: Prečo kandidujete? Skutočne si myslíte, že môžete vyhrať? Starosta mi vravel, že ste na neho podali vyše 200 trestných oznámení. Zdá sa Vám to normálne? A tie dlhy čo tu po Vás zostali Vám nestačili?

Odpoveď : Ďakujem Vám za túto otázku.

1. Voľby starostu nie sú iba o mne. Voľby sú hlavne o Vás, o Vašich problémoch a túžbach a o tom, čomu veríte. Dnes, keď stojíte pred voľbou, Vám ponúkam svoje skúsenosti a presvedčenie, že obec sa dá riadiť čestne, konať voči každému s rovnosťou a rozhodovať o Vašich veciach spravodlivo. Ak som bol počas starostovania v rokoch 1998 - 2010 voči niekomu z Vás nevedomky nespravodlivý, ospravedlňujem sa. Aj ja som iba človek, nie som neomylný. Vďaka oddychovému času, ktorý ste mi poskytli som sa mohol nad všetkým tým čo sme spoločne v rokoch 1998 - 2010 ako Oščadnica dosiahli, v pokoji zamyslieť a pochopil som, že ľudia, všetci občania Oščadnice sú tým najdôležitejším v práci a v rozhodovaní starostu obce.

2. Áno, s podobnými rečami, ktoré šíria vo všeobecnosti moji neprajníci sa stretávam už štyri roky. Myslíte si, že títo ľudia, ak sú schopní teraz takto klamať budú neskôr konať čestne? Opak je pravdou. Súčasný starosta na mňa podal od roku 2011 päť trestných oznámení, ktoré však po vyšetrení zo strany polície boli odmietnuté, ako neopodstatnené, pretože sa žiaden trestný čin nestal. Toto je pravda, ktorú si môžete na polícii overiť.

Pravdepodobne tieto reči, šírené neprajníkmi súvisia so zákonom o poskytovaní informácií tzv. 211-tkou. A z toho takéto zavádzanie. K tomuto : obec podľa zákona o poskytovaní informácií je zo zákona povinná zverejňovaž zákonom presne definované údaje v presne definovanej štruktúre. Nakoľko štatutár obce, ktorý je za to zodpovedný nezabezpečil vždy zverejňovanie takýchto informácií, ako občan som požiadal o ich sprístupnenie. Tento postup je úplne bežný a štandartný na celom Slovensku. Napríklad, ak som požiadal o sprístupnenie delimitačného protokolu, ktorým obec získala do majetku všetky školy , normálny postup by mal byť taký, že poverená osoba nascanuje tento delimitačný protokol a jedným mailom mi ho pošle. Ak však osoba , ktorá túto odpoveď pripravuje si dá toľko práce, že každú stranu delimitačného protokolu zbali do jedného mailu a ešte ho zakóduje, aby sa komplikovane otváral, tak potom z jedného jednoduchého otvoreného mailu vytvorí 100 zakódovaných mailov!!!  Aj tak sa dá.

3. Dlhy, dlhy, dlhy... už štyri roky rovnaká pesnička. Ako ste ich pocítili ako občan Oščadnice ?

Tak, že v obci jazdíte po vyasfaltovaných cestách, že Vaše deti chodia do úplne novej škôlky, alebo školy, že ak ochoriete môžete ísť do nového zdravotného strediska, že sa môžete pohybovať po novom námestí, že sa môžete napojiť na vodovod, že sa môžete napojiť na plyn, že sa môžete prejsť po Zelenej ceste či už bežne za prácou, alebo za oddychom, že Vaše deti môžu športovať na nových ihriskách, venovať sa záujmovým aktivitám ...http://www.oscadnica.eu/kategoria/eu-projekty....http://www.oscadnica.eu/ludia/oscadnica-1998-2010.html

K 31. 12. 2010 mala Oščadnica dlh na hlavu obyvateľ 200 EUR. Viete koľko malo napr. Krásno? Môžete si to všetko pozrieť na stránke ineko.obce, ale ja Vám to poviem... 332 EUR!

Zadĺženie Oščadnice vzniklo preto, lebo sme boli nadpriemerne úspešná obec v získavaní peňazí z europrojektov. Pravidlá na ich poskytovanie sú také, že na to aby som napr. zabezpečil 1 milión EUR na rekonštrukciu a modernizáciu základnej školy v Ústredí museli sme garantovať, že obec poskytne 5% z vlastných prostriedkov na spolufinancovanie, ako aj na prípravu takéhoto projektu. Takto sme reálne zaplatili spolufinancovanie a prípravu všetkých úspešných europrojektov, ktoré boli v objeme 12 miliónov EUR. Úver obce, ktorý nebol krytý žiadnym založeným obecným majetkom bol vo výške cca 1,1 milióna EUR.  Obec tak získala cca 2000 EUR na hlavu obyvateľa z EÚ pri zadĺžení 200 EUR na hlavu. Boli sme v pluse 1800 EUR.

Otázka: Dobrý deň p. Šulgan. Zaujímalo by ma, aké sú Vaše plány, pokiaľ budete zvolený za starostu , so športom v obci. Nepočúvam klebety, ale dopočula som sa, že vraj chcete zrušiť futbal v obci. Podľa mňa sú to len výmysly, možno od Vašich neprajníkov. Máte v pláne podporiť aj iné športové aktivity a podujatia? Ďakujem.

Odpoveď : aj keď mám rád viaceré druhy športov / aktívne ale aj pasívne ako divák / mojou srdcovou záležitosťou vždy bol a bude futbal. Veď aj súčasní futbalisti hrajúci za mužov v Oščadnici sú tí, ktorí svoje prvé kontakty s futbalom získavali pred 12 až 16 rokmi, keď sme s vervou a zápalom spoločne vybudovali trávnaté futbalové ihrisko, ako aj multifunkčné ihrisko s umelým osvetlením a viacero športovísk rozmiestnených po celej obci.  Na týchto plochách mohli konečne naše deti začať bezpečne športovať a hrať nielen futbal, ale aj basketbal, tenis,...To je moja odpoveď. Šport osobne považujem za činnosť bez ktorej nemôže človek existovať a preto budem podporovať ďalšie skvalitňovanie a rozširovanie takýchto športovísk. Konkrétnejšie :

http://www.sulgan.sk/volebny-program/s-buducnostou.html

Okrem futbalu, lyžovania, basketbalu, tenisu majú naše deti a mládež talent na atletické disciplíny, stolný tenis...

Ubezpečujem Vás, že obec bude podporovať všetky športové aktivity:-)

 

Otázka: Nehanbíte sa kandidovať, keď ste predali Raču?

Odpoveď : Ak hovoríte, že som Raču predal, tak priznávam, že keď som pred 15  rokmi s poslancami rozhodol o zmene Rače, mala Oščadnica jeden starý vlek- kotvu, dve staré pomy,  jednu zastaralú dvojsedačkovú lanovku a chatu. A o toto obec prišla. Vymenili sme to za investície, ktorými vyrástlo v obci nové slovenské TOP stredisko. Ak toto považujete za predaj, tak sa priznávam, bol som pri tom. Ja som teda hlavný vinník tejto zmeny.

A koľko to stálo?

Za tú dobu sa do strediska investovalo akcionármi a z úverov bánk spolu cca 500 000 000 Sk. A ďalších 500 000 000 Sk investovali súkromní vlastníci do výstavby a rekonštrukcie hotelov, penziónov, chát, chalúp a iných vecí týkajúcich sa cestovného ruchu.

Áno priznávam sa, bol som pri tom, keď sa takto historicky neuveriteľným spôsobom Oščadnica rozvíjala a zmenila.Veľmi ma mrzí, že dva faktory, ekonomická kríza a spory medzi súkromnými akcionármi spôsobili, že spoločnosť, v ktorej mala obec svoj podiel sa dostala do konkurzu. A keď správca v konkurze predal majetok strediska, to bola príčina, že obec už nemá podiel na tomto majetku. Teda žiaden predaj podielu obce. Ale kto to nechce vidieť, aký majetok mala obec na začiatku a čo všetko sa zmenilo, ten to ani nechce chápať. Ak sa ma niekto opýta, či by som to ešte urobil, či by som takto ešte raz takto niečo predal, tak Vám hovorím, že áno. Áno ešte raz by som zmenil Oščadnicu takto zásadným spôsobom. Ešte raz by som zmenil Oščadnicu, aby sa tu investovalo. Aby tu prichádzali turisti. Aby sa hodnota pozemkov a domov Oščadničanov zvýšila, ako sa to za tú dobu stalo niekoľkonásobne. Za to sa nehanbím.

Ale treba si vybrať. Či bude Oščadnica opäť 4 roky prešľapovať na mieste a Plevko sa bude donekonečna vyhovárať na všetko a na každého, najjednoduchšie na mňa, prečo nič neurobil. Ale to mu nebráni aby sa chválil cudzím perím, tým čo sa zrealizovalo z projektov, ktoré som začal ešte ja a dokončili sa za jeho obdobia. Ale ten, kto nechce, toho nepresvedčím. Ten radšej uverí, aj tomu, že Plevko i Lipták a to obaja sa naraz chvália, že boli pri projektoch, ktoré boli počas môjho volebného obdobia.

Ja Vám ponúkam moje skúsenosti so zmenou Oščadnice. Moje skúsenosti s projektami. Iba ako príklad, za obdobie od roku 1994 som bol pri cca 150 rôznych projektoch. Z toho v Oščadnici ich bolo cca 70. Sú to skúsenosti s množstvom dokumentov, legislatívy, osobných kontaktov na ministerstvách, v úradoch, organizáciách, s rôznymi odborníkmi. Ani posledné 4 roky som nebol nečinný. Bol som pri cca 80 projektoch mesta Čadca. Naposledy keď Čadca otvorila dom pre dôchodcov. Mimochodom, taký mám v pláne vybudovať aj v Oščadnici.

Je ale na Vás, ako sa rozhodnete. Buď Oščadnica ďalšie 4 roky bez zmeny, alebo opäť naštartovať Oščadnicu na cestu k úspechu.